این ها کجا پدر ز سر تو حیا کنند  این ها کجا پدر ز سر تو حیا کنند

این ها کجا پدر ز سر تو حیا کنند

حاج مهدی اکبری
این ها کجا پدر ز سر تو حیا کنند  این ها کجا پدر ز سر تو حیا کنند
0
این ها کجا پدر ز سر تو حیا کنند  این ها کجا پدر ز سر تو حیا کنند
دانلود
متن اشعار
این ها کجا پدر ز سر تو حیا کنند
بابا چه کرده ای که چنین با تو تا کنند
اصلا برای چه عصبانی ست حرمله
زجر و سنان برای چه به تو چپ چپ نگاه کنند
این ها به فکر دست شکسته که نیستند
با مشت و با لگد سر من سر صدا کنند
این شمر و زجر هی سر من داد میزنند
هی میزنند و عقده ی دل از تو وا کنند
بابا
آقاهه تا مرا بزند خنده میکنند
این ها فقط برای زدن خنده ها کنند
آنقدر موی دخترکت را کشیده که
آمد طبیب گفت که او زجر کش شده
  حجم فایل : 3 مگابایت
 
 
دانلود