کانون فرهنگی مذهبی بغض

جلست و به وادی العذابی

حاج محمود کریمی
2
جلست و به وادی العذابی  جلست و به وادی العذابی
-1
جلست و به وادی العذابی  جلست و به وادی العذابی
3
دانلود
متن اشعار
جلست و به وادی العذابی و نادیته و بالعتابی
ابی لم یردنی جوابی و طال الغیابی
ویلا لقد ذوقت و موت بالوادی طفوفی
ویلا لقد حرت و بین فریق السیوفی
ویلا ابی فی الخرابات ثار وقوفی
لما لم ترد جوابی
گوزوم گور مرم باغشلا
گوجاقی مگوی گلدی بابا
گور و کاش منی اغلی یاندا
یارالی بابام وای
ای وای یارالی بابام وای
باش دان ایکی میز یارالی بابا سن د من د
اغلاردی عباس من کوچه داش دینده
عمه سینی زینت اغوشی رقیه
پز گون چمنی بلبل خاموشی رقیه
ای گارداشیمون نازلی جگر پارسی لای لای
غربت د ور جان وطن اوارسی لای لای
الرد گالان خردجی گوشوارسی لای لای
خرابم چراغان دی بابا
گوزون دیده گریان دی بابا
نیه لب لرون گاندی بابا
ای وای منی گر الیم سنگ صحرا د بابا
دشمن منی نیمه شب ووردی زهرا یانیندا
ای وای یارالی بابام وای
خرابه چراغونه امشب
قناری غزل خونه امشب
موهام فرش مهمون امشب
دلم خونه امشب
بابا نبودی ببینی که موی سرم سوخت
بابا نبودی ببینی پر معجرم سوخت
بابا نبودی ببینی که خاکسترم سوخت
پرم سوخت
  حجم فایل : 5 مگابایت
 
 
دانلود