کانون فرهنگی مذهبی بغض

بر طاق جنان حک شده سیمای رقیه

حمید رضا علیمی
4
بر طاق جنان حک شده سیمای رقیه بر طاق جنان حک شده سیمای رقیه
+4
بر طاق جنان حک شده سیمای رقیه بر طاق جنان حک شده سیمای رقیه
دانلود
متن اشعار
بر طاق جنان حک شده سیمای رقیه
خورشید کمی از رخ زیبای رقیه
مهتاب که شب ها دل عالم برباید
یک نور ز رخسار دل آرای رقیه
یا رقیه یا رقیه
یا رقیه یا رقیه
دل در حرمش سجده کنان حلقه به گوش است
چون منتظر بخشش فردای رقیه
گر هر دو جهان ابر شود اشک بریزد
یه قطره ز هر آبله ی پای رقیه
من کس نگذارم به دلم پای گذارد
زیرا که حریم دل من جای رقیه
یا رقیه یا رقیه
یا رقیه یا رقیه
  حجم فایل : 5 مگابایت
 
 
دانلود