ورود / عضویت
1
با رقیه دل من خدایی میشه (شور) - علیمی با رقیه دل من خدایی میشه (شور) - علیمی
-1
با رقیه دل من خدایی میشه (شور) - علیمی با رقیه دل من خدایی میشه (شور) - علیمی
2
متن اشعار
با رقیه دل من خدایی میشه
دل من عاشق و کربلایی میشه
بی بی ، حرم کوچیک تو منای عشقه
قبله و کعبه ی من ، رو به دمشقه
یا رقیه
یا رقیه
یا رقیه
میکنی با دست خود مشکل گشایی
میکنی به دست خود مشکل گشایی
مثل عباس عموجون چه با وفایی
مثل عباس عموجون چه با وفایی
بی بی ، از جهنم خدا ترسی ندارم
ز جهنم خدا ترسی ندارم
اسمتو بی بی روی صراط میارم
اسمتو بی بی روی صراط میارم
زندگیم همش شده لعن امیه
زندگیم همش شده لعن امیه
آره آدما منم کلب رقیه
آره آدما منم کلب رقیه
زندگیم همش شده لعن امیه
زندگیم همش شده لعن امیه
آره آدما منم کلب رقیه
آره آدما منم کلب رقیه
شما شاه عالمی ما هم فقیریم
اونقدر میگیم رقیه تا بمیریم
بی بی جون ، شما شاه عالمی ماهم فقیریم
شما شاه عالمی ماهم فقیریم
اونقدر میگیم رقیه تا بمیریم
اونقدر میگیم رقیه تا بمیریم
ثابت کن....
رقیه
رقیه
رقیه
رقیه
وای رقیه ای وای
وای رقیه ای وای
وای رقیه ای وای
  حجم فایل : 5 مگابایت
 
 
دانلود