کانون فرهنگی مذهبی بغض

به دلم برات شده بابام میاد

حاج محمود کریمی
38
به دلم برات شده بابام میاد  به دلم برات شده بابام میاد
+24
به دلم برات شده بابام میاد  به دلم برات شده بابام میاد
14
دانلود
متن اشعار
به دلم برات شده
بابام میاد بابام میاد بابام میاد امشب
مثل یک کبوترم
پر میزنم پر میزنم پر میزنم امشب
گفته بابام که بهت
سر میزنم سر میزنم سرمیزنم امشب
دیگه از همسفرام
دل میکنم دل میکنم دل میکنم امشب
چه خوش پیش بابام
جون کندم جون کندنم جون کندنم امشب
دیگه جون خسته بر
لب هام میاد لب هام میاد لب هام میاد امشب
به دلم برات شده
بابام میاد بابام میاد بابام میاد امشب
آی دلم وای دلم
آی دلم وای دلم
آی دلم وای دلم
دختر شامی شنفت
حرفای من حرفای من حرفای من امشب
تو بابات قشنگه یا
بابای من بابای من بابای من امشب
مث بارون بهار
اشکام میاد اشکام میاد اشکام میاد امشب
به دلم برات شده
بابام میاد بابام میاد بابام میاد امشب
دست روی دست نزارید
بابام میاد بابام میاد بابام میاد امشب
لباس نو بیارید
بابام میاد بابام میاد بابام میاد امشب
خونه رو جارو کنید
بابام میاد بابام میاد بابام میاد امشب
موهامو خوش بو کنید
بابام میاد بابام میاد بابام میاد امشب
دل و دیوونه کنید
بابام میاد بابام میاد بابام میاد امشب
موهامو شونه کنید
بابام میاد بابام میاد بابام میاد امشب
  حجم فایل : 4.5 مگابایت
 
 
دانلود