کانون فرهنگی مذهبی بغض

زهرا زاده ایی نه تو خودت زهرایی

حاج محمود کریمی
2
زهرا زاده ایی نه تو خودت زهرایی  زهرا زاده ایی نه تو خودت زهرایی
+2
زهرا زاده ایی نه تو خودت زهرایی  زهرا زاده ایی نه تو خودت زهرایی
دانلود
متن اشعار
زهرا زاده ایی نه تو خودت زهرایی
ای که به دیوانه دوست حسن ختامی
ای که به میزان عشق سنگ تمامی
خطبه ی سجاد را ختم کلامی
خون گلوی حسین را تو پیامی
اینه دار شکوه پنج امامی
دختری اما امیر فاتح شامی
ای شد اسلام از جهاد تو پیروز
بر دل ما هم چراغ عشق بیفروز
ای سحر از زلف تو همیشه معتل
وی قمر از لطف تو همواره منور
لیلی قدرم ز گیسوی تو قدت
صبح وصال از نگاه تو میسر
از افق شانه های شبه پیمبر
سر زده ای چون فروغ زهرهی اطهر
ای همه خورشید ها سائل کویت
نور رخ فاطمه دمیده ز رویت
خاک قدم های تو گلبرگ گل یاس
عطر بهشت از شمیم تو شود احساس
دانه ی اشک تو رشک و گوهر و الماس
عرش الهی به سوز و اه تو حساس
گرچه نباشد به سهولتش احد و ناس
مرکب بازی توست حضرت عباس
گاه در اغوش ماه طلعت مهری
گاه زدوشش به سیر هفت سپهری
دلدار زاده ایی نه تو خود دلداری
  حجم فایل : 2.1 مگابایت
 
 
دانلود