کانون فرهنگی مذهبی بغض

طایر گلزار وحی حسین یا حسین

حاج محمود کریمی
طایر گلزار وحی حسین یا حسین  طایر گلزار وحی حسین یا حسین
0
طایر گلزار وحی حسین یا حسین  طایر گلزار وحی حسین یا حسین
دانلود
متن اشعار
طایر گلزار وحی حسین یا حسین
کجاست بال و پرت حسین یا حسین
که با سرت سر زدی بابا، بابا
به نازنین دخترت بابا، بابا
ز تندباد خزان بابا، بابا
شکفته تر می شوی بابا، بابا
می شنوم هم چنان بابا، بابا
بوی گل از حنجرت بابا، بابا
ببین اسیرم، پدر بابا، بابا
زعمر سیرم، پدر بابا، بابا
مرا به همره ببر بابا، بابا
به عصمت مادرت بابا، بابا
فتح قیامت منم بابا، بابا
سفیر شامت منم بابا، بابا
تویی حسین شهید بابا، بابا
منم پیام آورت بابا، بابا
خرابه شأن تو نیست بابا، بابا
نگویم اینجا بمان بابا، بابا
بیا مرا هم ببر بابا، بابا
مثل علی اصغرت بابا، بابا
پیکر رنجور من بابا، بابا
گرفته بود التیام بابا، بابا
اگر بغل می گرفت بابا، بابا
مرا علی اکبرت بابا، بابا
این همه زخمت که هست بابا، بابا
بر سر و روی و جبین بابا، بابا
نیزه و شمشیر و تیر بابا، بابا
چه کرده با پیکرت بابا، بابا
  حجم فایل : 1.9 مگابایت
 
 
دانلود