کانون فرهنگی مذهبی بغض
32
نگفتی من دلدارم رفتی  نگفتی من دلدارم رفتی
+19
نگفتی من دلدارم رفتی  نگفتی من دلدارم رفتی
13

نگفتی من دلدارم رفتی

حاج سید مجید بنی فاطمه دانلود
متن اشعار
نگفتی من دلدارم رفتی
نگفتی دختر دارم رفتی
بدون اینکه بار غم رو
از رو دلم برداری رفتی
حالا من بدون تو کجا برم
حالا من بدون تو چیکار کنم
اونقدر گریه میکنم که نیمه شب
از خواب ناز سرتو بیدار کنم
اااه اااه اااه دلم بابا
اااه اااه اااه سرم بابا
از بس زدنم کمرم بابا
یادم نمیره دشمن میگفت
بالای نی دیدی باباتو
روی نیزه دیدم چشمات وا بود
هیچکی نبود ببنده چشماتو
میدیدی که بچه هات تو دست و پا
میدیدی که بچه هات تو آتیشن
میدیدی رو خوارهای بیابونا
دارن دخترات رو بابا میکشن
اااه اااه اااه دویدم من
اااه اااه اااه بریدم من
دندون شکستت رو دیدم من
اااه اااه اااه دلم بابا
اااه اااه اااه سرم بابا
از بس زدنم کمرم بابا
ندیدی ما رو روی ناقه
دیدم رها شد موهات در باد
سرم رو پای عمه بود که
از روی نیزه سر تو افتاد
کاش میشد سرتو رو بغل کنم
کاش میشد سرتو رو رها کنه
بابا کی دلش اومد که اینجوری
رگهای گردنت رو جدا کنه
واای واای واای سرت خونی
واای واای واای سرم خونی
  حجم فایل : 11.1 مگابایت
 
 
دانلود