کانون فرهنگی مذهبی بغض

بر کمند عشق یارم

حمید رضا علیمی
4
بر کمند عشق یارم   بر کمند عشق یارم
+2
بر کمند عشق یارم   بر کمند عشق یارم
2
دانلود
متن اشعار
بر کمند عشق یارم
صید صیادم شکارم
کرده بانویم رقیه
با نگاه خود مهارم
هر که گوید یا رقیه
می کند لعن امیه
تا به دل عشق تو دارم
تاج شاهی را چکارم
یار من برده قرارم
می کند آخر شکارم
تا به اشکالی ندارم
من فقط اربابو دارم
یا حبیبی یا حسین
نورُ عینی یا حسین
  حجم فایل : 2.2 مگابایت
 
 
دانلود