کانون فرهنگی مذهبی بغض

رقیه ی عزیز من عمه شود فدای تو

حاج سید مجید بنی فاطمه
3
رقیه ی عزیز من عمه شود فدای تو  رقیه ی عزیز من عمه شود فدای تو
+2
رقیه ی عزیز من عمه شود فدای تو  رقیه ی عزیز من عمه شود فدای تو
1
دانلود
متن اشعار
رقیه ی عزیز من عمه شود فدای تو
چرا دیگر نمیرسد به گوش من صدای تو
کفن بگو که از کجا بیاورم برای تو
تو هم نمودی سفر رقیه ی عزیز من
رقیه ی عزیز من چرا به خواب رفته ای
چه دیده ای مگر ز ما که با شتاب رفته ای
سیر شده ای ز عمه ات که نزد باب رفته ای
مرا به همرهت ببر رقیه ی عزیز من
رقیه ی عزیز من لبان غنچه باز کن
مرا به پیش خواهران خویش سرفراز کن
بیا به روی دامنم عمه تو خواب ناز کن
به خاک کرده ای مقر
رقیه ی عزیز مکن ز عمه ات گله
مگو که ای پدر شبی فتاده ای ز راحله
نشان مده تو بر پدر
پای ز ره پر ابله
تاب نیاورد پدر رقیه ی عزیز من
رقیه ی عزیز من خراب گشته خانه ات
ز ضرب تازیانه ها کبود گشته شانه ات
تو رفتی و بدی مرا
سر پدر شده بهانه ات
لیک نرفتی از نظر رقیه ی عزیز من
  حجم فایل : 5.3 مگابایت
 
 
دانلود