کانون فرهنگی مذهبی بغض

آخی چقدر زخمی چشمات بمیرم برات

حاج محمود کریمی
6
آخی چقدر زخمی چشمات بمیرم برات  آخی چقدر زخمی چشمات بمیرم برات
+4
آخی چقدر زخمی چشمات بمیرم برات  آخی چقدر زخمی چشمات بمیرم برات
2
دانلود
متن اشعار
آخی چقدر زخمی چشمات بمیرم برات
آخی چقدر خونی لب هات بمیرم برات
آخی شبیه خودم پریشون و پرخون مو هات
بمیرم برات
حالا بعد از اون همه عذاب
توی اغوشم یکم بخواب
به چشم کسی خواب نیومده
بعد از اون مجلس شراب
ناله میزنم وای وای
گریه میکنم های های
نگفته بودی با سر میای
بابا نگفته بودی
آخی چه زلف پریشونی بمیرم برات
آخی هنوزم که گریونی بمیرم برات
آخی تو تشت طلا رو به رو می با رگای خونی بمیرم برات
چی بگم از زمین خوردنم
چی بگم که کجا بردنم
میومدم اما چه جوری با سیلی اینجا اوردنم
خیلی بی کس و تنهام
من فقط تو رو میخوام
بزار منم امشب باهات بیام
ناله میزنم وای وای
گریه میکنم های های
نگفته بودی با سر میای
بابا نگفته بودی
آخی زیرت دشنه جون دادی بمیرم برات
آخی که لب تشنه جون دادی بمیرم برات
آخی جلوی چشم من از نیزه روی خاک افتادی بمیرم برات
ناتموم درد و داغ من
افتادم از روی ناقه من
دیگه کسی از من خبر نداشت
تا زجر اومد سراغ من
چشم من شده ابشار
هق هقم شده زار زار
سرت روی شونم بزار
ناله میزنم وای وای
گریه میکنم های های
نگفته بودی با سر میای
بابا نگفته بودی
  حجم فایل : 6.1 مگابایت
 
 
دانلود