کانون فرهنگی مذهبی بغض
1
دو سه روزه سری به ما نمیزنی دو سه روزه سری به ما نمیزنی
-1
دو سه روزه سری به ما نمیزنی دو سه روزه سری به ما نمیزنی
2

دو سه روزه سری به ما نمیزنی

حاج سید مجید بنی فاطمه دانلود
متن اشعار
دو سه روزه سری به ما نمیزنی
منو بابا پیش خودت نمیبری
مگه میشه بی خبر از من بمونی
مگه میشه آخه تو بابای منی
از درد نخوابیدم
از درد نمیشینم
از درد نمیخندم
جایی رو نمیبینم
ببخش موهام یه خورده نا مرتبه
مصیبتام رو دوش عمه زینبه
اون شبی که از روی ناقه افتادم
داشتم اونجا تو تنهایی جون میدادم
حرفهای تو با عمه جون یادم اومد
تو بیابون مادرتو صدازدم
راست میگفتین اون روزا
قد اون کمونی بود
روی صورتش رد اون نشونی بود
از درد نخوابیدم
از درد نمیشینم
از درد نمیخندم
جایی رو نمیبینم
رو پاهای مادرت اونجا خوابیدم
دگه نگم چه جوری از خواب پریدم
ای امون از غصه مجلس شراب
خاطراتش داره میده منو عذاب
سر تو بود حرمله هم نشسته بود
دقمون داد ناله و هق هق رباب
بی خبر چرا رفتی؟
خیلی سخته تنهایی
موی تو روی نیزه
خیلی شد تماشایی
میگم برات که شامیا چقدر بدن
به جای من عمه رو خیلی میزدن
  حجم فایل : 7.2 مگابایت
 
 
دانلود