کانون فرهنگی مذهبی بغض

وای وای وقتی که میدیدم عمه ام رو زیرتازیونه

حاج محمود کریمی
5
وای وای وقتی که میدیدم عمه ام رو زیرتازیونه وای وای وقتی که میدیدم عمه ام رو زیرتازیونه
+2
وای وای وقتی که میدیدم عمه ام رو زیرتازیونه وای وای وقتی که میدیدم عمه ام رو زیرتازیونه
3
دانلود
متن اشعار
وای وای وقتی که میدیدم عمه ام رو زیر تازیونه ها
وای وای وقتی که روی نیزه سنگ خوردی از رو بوم خونه ها
وای وای وقتی که از روی نیزه افتادی رو خاکا
وای وای وقتی که از روی نیزه منو دیدی بابا
وای وای تا اسم تو رو بردم
وای وای سیلی و لگد خوردم
وای وای با هر قدم مردم
وای وای از روی ناقه افتادم
وای وای اسمم رفت از یادم
وای وای ذره ذره جون دادم
وای وای وقتی که لرزیدم از شرم اون چشمای بی حیا
وای وای وقتی که میبندن سر ها رو نیزه ها
وای وای از دست نامردا تو کوچه بازار
وای وای از سیل اشکای این گریه زار زار
وای وای وقتی که میپیچید زنجیرم دور گلوی من
وای وای وقتی که سر نیزه سرخ میشد با خون عموی من
  حجم فایل : 6.4 مگابایت
 
 
دانلود