کانون فرهنگی مذهبی بغض

خونابه های لبتومیشورم بااشکام بابا

حاج محمود کریمی
91
خونابه های لبتومیشورم بااشکام بابا خونابه های لبتومیشورم بااشکام بابا
+61
خونابه های لبتومیشورم بااشکام بابا خونابه های لبتومیشورم بااشکام بابا
30
دانلود
متن اشعار
خونابه های لبتو میشورم با اشکام بابا
خاکسترای سرتو میگیرم با دستام بابا
خدا نگه داره عمه رو اگه نبود میمردم میمردم
سپر برای تنم میشد وقتی کتک میخوردم میخوردم
باشه بذار چشام تو غربت بباره
باشه بذار بگن که بابا نداره
کجایی بابا شده نماز من شکسته
کجایی بابا شده قیام من نشسته
کجایی بابا بیا ببین تیمم به روی خاک صورتت با دست بسته
ای بابا حکایتی شده مویم
ای بابا شکستگی ابرویم
ای بابا ببین کبوده بازویم
باشه کوچه به کوچه رو نیزه ها رفتی خونه ما نیومدی
باشه کنج تنور و طشت طلا رفتی خونه ما نیومدی
ای بابا حکایتی شده مویم
ای بابا شکستگی ابرویم
ای بابا ببین کبوده بازویم
تو دست سردش میگیره عمه این دستامو
میبوسه با اشک چشماش هرشب این زخمامو
بارون چشم کبود من بهونه هر روزه هر روزه
خدا میدونه که تا سحر آبله هام میسوزه میسوزه
باشه بذار اشکامو دوری درآره
باشه بذار بگن که بابا نداره
ای بابا حکایتی شده مویم
ای بابا شکستگی ابرویم
ای بابا ببین کبوده بازویم
کجایی بابا عزا گرفته دختر تو
میخونه روضه خودش برای خواهر تو
تو بازار شام دیدم که میفروشن یه گوشوارم رو با انگشتر تو
ای بابا ببین دیگه زمین گیرم
ای بابا سه سالمه ولی پیرم
ای بابا شبیه زهرا میمیرم
ای وای دل پریشونم تو کوچه ها بابا
بی کسی ام بد دردیه ای وای خیلی میترسم بردن ما رو بابا
دور از نگاه غیرت عباس روی نی
بر روی قیمت اسرا چانه میزدند
  حجم فایل : 11.7 مگابایت
 
 
دانلود