کانون فرهنگی مذهبی بغض

ببین موی سفیدم ببین قد خمیدم

حاج محمود کریمی
2
ببین موی سفیدم ببین قد خمیدم  ببین موی سفیدم ببین قد خمیدم
+1
ببین موی سفیدم ببین قد خمیدم  ببین موی سفیدم ببین قد خمیدم
1
دانلود
متن اشعار
ببین موی سفیدم
ببین قد خمیدم
دلم میگه امشب میای
آخه دیشب خوابتو دیدم
پاهامو نگو زخمی
چشامو نگو بسته
موهامو نگو خاکی
دلی اگه مونده شکسته
من ستاره ی عشقم
من شراره ی عشقم
عشق توئی توئی بابا
من بیچاره ی عشقم
ببین موی سفیدم
ببین قد خمیدم
دلم میگه امشب میای
آخه دیشب خوابتو دیدم
من ستاره ی عشقم
من شراره ی عشقم
عشق توئی توئی بابا
من بیچاره ی عشقم
هزار شعر نخونده
منو اینجا کشونده
برای من چادر نیار
آخه دیگه مویی نمونده
گل بدنم پرپر
لباس تنم پاره
بدون تو این گلبرگ
غمیه که درمون نداره
این رازای نهفتم
این حرفای نگفتم
باز میرسه به لبهام
تا یاد تو میفتم
ببین موی سفیدم
ببین قد خمیدم
دلم میگه امشب میای
آخه دیشب خوابتو دیدم
هزار شعر نخونده
منو اینجا کشونده
برای من چادر نیار
آخه دیگه مویی نمونده
دیگه آخر کاره
چشام سویی نداره
شاید دیگه بیدار نشم
آخه دیدم روتو دوباره
شده نفسم آتیش
همه نفسم سوخته
غرور منو دشمن
تو بازار کوفه فروخته
من پای تو نشستم با نفسای خستم
باز منتظرتم تا سر بزاری روی دستم
من ستاره ی عشقم
من شراره ی عشقم
عشق توئی توئی بابا
من بیچاره ی عشقم
ببین موی سفیدم
ببین قد خمیدم
دلم میگه امشب میای
آخه دیشب خوابتو دیدم
  حجم فایل : 7.8 مگابایت
 
 
دانلود