کانون فرهنگی مذهبی بغض

عمه چشام سنگین شده بیاو امشب از بابام بگو

حاج محمود کریمی
18
 عمه چشام سنگین شده بیاو امشب از بابام بگو  عمه چشام سنگین شده بیاو امشب از بابام بگو
+14
 عمه چشام سنگین شده بیاو امشب از بابام بگو  عمه چشام سنگین شده بیاو امشب از بابام بگو
4
دانلود
متن اشعار
عمه چشام سنگین شده بیا و امشب از بابام بگو
گفتی شبیه مادرم دوباره قصه اش رو بارم بگو
داره مو هام یواش یواش شبیه مادرت سفید میشه
دوباره روی دامنت یه فاطمه شهید میشه
عمه جون دیگه خوابم میاد خوابی که بیداری نداره
دل میگه اگه بابام بیاد گوشوارم رو امشب میاره
رقیه امشب عمه جون دیگه رفیق نمیه راه میشه
بابام میاد دنبالم و راه من از شما جدا میشه
شبا میرن یکی یکی ولی غما میان هزار هزار
تو رو خدا بهم نگو یه امشبم دووم بیار
ای خدا دیگه خسته شدم بس که شمردم من ستاره
دل میگه اگه بابام بیاد گشوارم رو امشب میاره
عمه جون دیگه خوابم میاد خوابی که بیداری نداره
اگه مردنم دوباره دردسر میشه برات
دیگه برام غصه نخور تو رو قسم به خاک بچه هات
نمیخواد این بدن کفن نمیخواد این غبار رو پاک کنی
باید شبیه مادرت منو شبونه خاک کنی
اسمون به زمین اومد تا روی پاهام سر بزاره
داره موهام یواش یواش سفید میشه
دوباره یه فاطمه روی دامنت شهید میشه
  حجم فایل : 3.5 مگابایت
 
 
دانلود