شب سوم محرم شب سوم محرم
فیلتر پشرفته
فیلتر بر اساس دسته بندی :
فیلتر بر اساس سبک :

آرشیو شب سوم محرم

 اگر سوخته بال و پر من (دودمه) - کریمی

اگر سوخته بال و پر من (دودمه) - کریمی

 وقار من پیکارم حجاب من شمشیرم (دودمه) - کریمی

وقار من پیکارم حجاب من شمشیرم (دودمه) - کریمی

آفتاب شرفم مظهر توحیدم من (روضه) - حاج حیدر خمسه

آفتاب شرفم مظهر توحیدم من (روضه) - حاج حیدر خمسه

آهای عمه زینب چشام به راهه (زمینه) - عطایی

آهای عمه زینب چشام به راهه

آیا می‌آید امشب برای دیدنم بابا می‌آید (واحد) - کریمی

آیا می‌آید امشب برای دیدنم بابا می‌آید

ابر مستی تیره گون شد باز بی حد گریه کرد  (واحد) - بنی فاطمه

ابر مستی تیره گون شد باز بی حد گریه کرد

ابر مستی تیره گون شد باز بی حد گریه کرد (روضه) - بنی فاطمه

ابر مستی تیره گون شد باز بی حد گریه کرد (روضه) - بنی فاطمه

پیشنهادی
احساس و رقیه چه عکسی میشه شونه ی عباس و رقیه (شور) - عطایی

احساس و رقیه چه عکسی میشه شونه ی عباس و رقیه

از اون شبی که تورفتی من چشام به دره(زمینه) - سیب سرخی

از اون شبی که تورفتی من چشام به دره(زمینه) - سیب سرخی

از بچگی من غلام دربار رقیه ام هر سال شب سوم گرفتار رقیه ام (شور) - شکری

از بچگی من غلام دربار رقیه ام هر سال شب سوم گرفتار رقیه ام

از خیمه دویدم دیدم که خمیدی (شور) - کریمی

از خیمه دویدم دیدم که خمیدی (شور) - کریمی

از دنیا دیگه سیر شدم زار و زمین گیر شدم (زمینه) - سیب سرخی

از دنیا دیگه سیر شدم زار و زمین گیر شدم

از سفر آمده وقت سفرم آمده است (دودمه) - میرداماد

از سفر آمده وقت سفرم آمده است (دودمه) - میرداماد

از غصه ی این فاصله بگذار نگویم (روضه) - خمسه

از غصه ی این فاصله بگذار نگویم

ازم نپرسید چه حالی دارم (زمینه) - سیب سرخی

ازم نپرسید چه حالی دارم (زمینه) - سیب سرخی

اسم سه سالت اومد و بارون چشمام میباره (شور) - مقدم

اسم سه سالت اومد و بارون چشمام میباره (شور) - مقدم

اشک مهتاب چکید ماه برچهره شب می‌تابید (زمینه) - بنی فاطمه

اشک مهتاب چکید ماه برچهره شب می‌تابید (زمینه) - بنی فاطمه

اصلا بهتر که تو رفتی اصلا بهتر که تو نیستی (زمینه) - بنی فاطمه

اصلا بهتر که تو رفتی اصلا بهتر که تو نیستی (زمینه) - بنی فاطمه

اگه چشام نمی بینه (زمینه) - علیمی

اگه چشام نمی بینه (زمینه) - علیمی

اگه چشام نمی بینه (زمینه) - میرداماد

اگه چشام نمی بینه (زمینه) - میرداماد

اگه نای راه رفتن ندارم (زمینه) - مطیعی

اگه نای راه رفتن ندارم (زمینه) - مطیعی

السلام محضر آن بانوی والا مقام (شور) - بنی فاطمه

السلام محضر آن بانوی والا مقام (شور) - بنی فاطمه

امان از اهل بازار فقط به قصد آزار (زمینه) - عطایی

امان از اهل بازار فقط به قصد آزار

امشب ذکر ما رقیه با سربند یا رقیه (رجز) - حسین طاهری

امشب ذکر ما رقیه با سربند یا رقیه (رجز) - حسین طاهری

پیشنهادی
اون شب از روی اون ناقه (زمزمه) - نریمانی

اون شب از روی اون ناقه (زمزمه) - نریمانی

اونقدی بزرگ بشم که تو بغلم جاشی فکرشم نمیکردم (زمینه) - اکبری

اونقدی بزرگ بشم که تو بغلم جاشی فکرشم نمیکردم

شب سوم محرم شب سوم محرم

ای از سفر رسیده که مهمان دختری (روضه) - سیب سرخی

ای به قربان تو که زخم فراوان داری (روضه) - طاهری

ای به قربان تو که زخم فراوان داری (روضه) - طاهری

ای عزیز دلم ای بابای شهیدم (زمینه) - پناهی

ای عزیز دلم ای بابای شهیدم

این اولین و آخرین باره بدون من میری سفر بابا (زمینه) - میرداماد

این اولین و آخرین باره بدون من میری سفر بابا

این سر پر خون سر باب من است (دودمه) - سیب سرخی

این سر پر خون سر باب من است

پیشنهادی
بابا ای لعنت به شامیا (شور روضه) - علیمی

بابا ای لعنت به شامیا (شور روضه) - علیمی

بابا تو برگشتی یا من خوابم امشب که (روضه) - کریمی

بابا تو برگشتی یا من خوابم امشب که

بابا چه خبر از من و از عمه جدایی (روضه) - هلالی

بابا چه خبر از من و از عمه جدایی

بابا کجايي که داره دخترت ميميره (سنگین) - علیمی

بابا کجايي که داره دخترت ميميره

بابا میدونستم آخر میای پیشم (زمینه) - نریمانی

بابا میدونستم آخر میای پیشم (زمینه) - نریمانی

بابا نفسم دیگه در نمیاد بابا هیچکی خاطرم رو نمیخواد (زمینه) - شکری

بابا نفسم دیگه در نمیاد بابا هیچکی خاطرم رو نمیخواد

باباجون خسته‌ی راهم (زمینه) - نریمانی

باباجون خسته‌ی راهم (زمینه) - نریمانی

بابایی آبله های کف پام دردسره (واحد) - اکبری

بابایی آبله های کف پام دردسره (واحد) - اکبری

بابایی بازم گم شدم توی‌صحرا کجایی(روضه) - طاهری

بابایی بازم گم شدم توی‌صحرا کجایی(روضه) - طاهری

بابایی به هم خورده وضعم پریشونم (روضه) - سیب سرخی

بابایی به هم خورده وضعم پریشونم (روضه) - سیب سرخی

بابایی کجایی ببینی که دیگه نمیبینه چشمام (شور) - پناهی

بابایی کجایی ببینی که دیگه نمیبینه چشمام

بابایی، عجب سری به ما زدی (روضه) - نریمانی

بابایی، عجب سری به ما زدی (روضه) - نریمانی

پیشنهادی
بال و پرم ریخته ببخش حالم بهم ریخته ببخش (روضه) - علیمی

بال و پرم ریخته ببخش حالم بهم ریخته ببخش

برام دعا کن بابا منم منو که یادته (زمینه) - کریمی

برام دعا کن بابا منم منو که یادته (زمینه) - کریمی

برید کنار میخوام سر و ببینم (روضه) - بنی فاطمه

برید کنار میخوام سر و ببینم (روضه) - بنی فاطمه

بعد تو هر لحظه بابا از گریه دیده هام تره (شور) - اکبری

بعد تو هر لحظه بابا از گریه دیده هام تره

به جرم آنکه ندارم پدر زدند مرا (روضه) - بنی فاطمه

به جرم آنکه ندارم پدر زدند مرا (روضه) - بنی فاطمه

به شوق دیدن تو من تازه زبون وا کردم (زمینه) - اکبری

به شوق دیدن تو من تازه زبون وا کردم

به قولت عمل کن دوباره (زمینه) - کریمی

به قولت عمل کن دوباره (زمینه) - کریمی

پیشنهادی
به یادم مونده روزایی که تو آغوش تو بودم (روضه) - نریمانی

به یادم مونده روزایی که تو آغوش تو بودم (روضه) - نریمانی

بهم خیره مونده دشمن (زمزمه) - مطیعی

بهم خیره مونده دشمن (زمزمه) - مطیعی

بیت الغزل هر غزل ناب رقیه است(شعرخوانی) - مقدم

بیت الغزل هر غزل ناب رقیه است(شعرخوانی) - مقدم

پدر جان آمدی بی پیکری که (واحد) - کریمی

پدر جان آمدی بی پیکری که (واحد) - کریمی

پدرم ماتمش خدادادیست (روضه) - کریمی

پدرم ماتمش خدادادیست (روضه) - کریمی

تا که با نیزه گرفتن پدر جان مرا این چنین آمدی (دمام) - هلالی

تا که با نیزه گرفتن پدر جان مرا این چنین آمدی

پیشنهادی
تو آسمونا دنبالت بودم توی خرابه سر درآوردی (زمینه) - رعنایی

تو آسمونا دنبالت بودم توی خرابه سر درآوردی (زمینه) - رعنایی

پیشنهادی
تو آسمونهایی پیش خدایی (زمینه) - بنی فاطمه

تو آسمونهایی پیش خدایی

تو بیایی خانه‌ی ما (واحد) - خلج

تو بیایی خانه‌ی ما (واحد) - خلج

تو را آورده ام اینجا که مهمان خودم باشی (روضه) - بنی فاطمه

تو را آورده ام اینجا که مهمان خودم باشی

تو که نمیکنی فراموشم (شور) - رعنایی

تو که نمیکنی فراموشم (شور) - رعنایی

تو نبودی صد دفعه جون دادم بعد تو نخواه که زندگی کنم (شور) - عطایی

تو نبودی صد دفعه جون دادم بعد تو نخواه که زندگی کنم

تو دلای ما یه حرمه پای ضریح یه علمه (زمینه) - کریمی

توو دلای ما یه حرمه پای ضریح یه علمه

توی خرابه هر شب منتظرت نشستم (زمینه) - بنی فاطمه

توی خرابه هر شب منتظرت نشستم (زمینه) - بنی فاطمه

جاموند از بقیه، یه سه ساله دختر (روضه) - نریمانی

جاموند از بقیه، یه سه ساله دختر (روضه) - نریمانی

چرا اومدی بی سر فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ (لطمه زنی) - عطایی

چرا اومدی بی سر فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ

چرا هیشکی نمیفهمه خرابه جای دختر نیست (زمینه) - مقدم

چرا هیشکی نمیفهمه خرابه جای دختر نیست

چرا هیشکی نمی‌فهمه خرابه جای دختر نیست (روضه) - سید رضا نریمانی

چرا هیشکی نمی‌فهمه خرابه جای دختر نیست

چشات به سمت من سرت رو دامنم (شور) - عطایی

چشات به سمت من سرت رو دامنم

چشامو میزارم رو هم بابا فقط به این امید (زمینه) - مقدم

چشامو میزارم رو هم بابا فقط به این امید

چشم تو را چقدر به این در گذاشتن (روضه) - سید رضا نریمانی

چشم تو را چقدر به این در گذاشتن

چشم را روشنی مختصری نیست كه نیست (دودمه روضه) - سید رضا نریمانی

چشم را روشنی مختصری نیست كه نیست

چقدر خاصه رقیه عشقه عباسه رقیه (شور) - مقدم

چقدر خاصه رقیه عشقه عباسه رقیه

حال و روز من خبر داری ، نداری (روضه) - حاج حیدر خمسه

حال و روز من خبر داری ، نداری (روضه) - حاج حیدر خمسه

حالم خرابه چند روزه جامون دادن تو خرابه (واحد) - عطایی

حالم خرابه چند روزه جامون دادن تو خرابه

حق داری نشناسی پیر شدم(زمینه) - سید رضا نریمانی

حق داری نشناسی پیر شدم

خدا نیاره تو بیابون بچه بمونه بین گودال (واحد روضه) - مقدم

خدا نیاره تو بیابون بچه بمونه بین گودال

خدا نیاره توی غربت یه عده راهت و ببندن (واحد) - سید رضا نریمانی

خدا نیاره توی غربت یه عده راهت و ببندن

خداببین کی برگشته همون که گریونش بودم(زمینه)-محمدحسین حدادیان

خداببین کی برگشته همون که گریونش بودم(زمینه)-محمدحسین حدادیان

خدامرگم بده چه لبهای پر ازخونی (زمینه) - کریمی

خدامرگم بده چه لبهای پر ازخونی (زمینه) - کریمی

خواب راحت ندارم بابایی (زمینه) - مطیعی

خواب راحت ندارم بابایی (زمینه) - مطیعی

خوابم نمی برد که دست تو بالشم نیست (زمینه) - حاج حیدر خمسه

خوابم نمی برد که دست تو بالشم نیست (زمینه) - حاج حیدر خمسه

خوابیدم خوابت رو دیدم بابا (زمینه) - کریمی

خوابیدم خوابت رو دیدم بابا (زمینه) - کریمی

خوب شد دردم دوا شد خوب شد (واحد) - مقدم

خوب شد دردم دوا شد خوب شد (واحد) - مقدم

خوب شد دردم دوا شد خوب شد (واحد) - نریمانی

خوب شد دردم دوا شد خوب شد (واحد) - نریمانی

خوش اومدی تو از سفر بابا (روضه) - بنی فاطمه

خوش اومدی تو از سفر بابا (روضه) - بنی فاطمه

خوش اومدی ولی دیر اومدی (زمینه) - سید رضا نریمانی

خوش اومدی ولی دیر اومدی

پیشنهادی
خيلي دلم تنگ شده واست بابا (لطمه زنی) - علیمی

خيلي دلم تنگ شده واست بابا

پیشنهادی
دختری شاداب بودم رنج و غم آموختم (زمینه روضه) - محمد حسین حدادیان

دختری شاداب بودم رنج و غم آموختم

در گوشه خرابه گلستان رقیه است (شعرخوانی) - مقدم

در گوشه خرابه گلستان رقیه است (شعرخوانی) - مقدم

دردانه تو افسرده شده ریحانه توپژمرده شده (زمینه) - مقدم

دردانه تو افسرده شده ریحانه توپژمرده شده (زمینه) - مقدم

دردانه حسینم ریحانه حسینم (واحد) - کریمی

دردانه حسینم ریحانه حسینم (واحد) - کریمی

دردونه حسین بانوی محشر مرآت کوثر (زمینه) - پناهی

دردونه حسین بانوی محشر مرآت کوثر

پیشنهادی
دستامو رو سر گذاشتم، جای معجری که نیست (زمینه) - علیمی

دستامو رو سر گذاشتم، جای معجری که نیست

دلت اومد منو تنها بذاری (زمزمه) - مطیعی

دلت اومد منو تنها بذاری (زمزمه) - مطیعی

دلم تنگه بابا چرا رو سر تو جای سنگ بابا (لطمه زنی) - عطایی

دلم تنگه بابا چرا رو سر تو جای سنگ بابا

دلم تنگه منو دوباره رو پاهات بشونی (روضه) - بنی فاطمه

دلم تنگه منو دوباره رو پاهات بشونی

دنبال بهونه بود از اول این سفر (واحد) - بنی فاطمه

دنبال بهونه بود از اول این سفر (واحد) - بنی فاطمه

پیشنهادی
دنیابه کام مانیست انگاردیگه حیانیست(شور) - حسین طاهری

دنیابه کام مانیست انگاردیگه حیانیست(شور) - حسین طاهری

دوباره آروم میشه و خوابش میبره(واحد) - مطیعی

دوباره آروم میشه و خوابش میبره(واحد) - مطیعی