شب سوم محرم شب سوم محرم
فیلتر پشرفته
فیلتر بر اساس دسته بندی :
فیلتر بر اساس سبک :

آرشیو شب سوم محرم

 اگر سوخته بال و پر من (دودمه) - کریمی

اگر سوخته بال و پر من (دودمه) - کریمی

 وقار من پیکارم حجاب من شمشیرم (دودمه) - کریمی

وقار من پیکارم حجاب من شمشیرم (دودمه) - کریمی

آفتاب شرفم مظهر توحیدم من (روضه) - حاج حیدر خمسه

آفتاب شرفم مظهر توحیدم من (روضه) - حاج حیدر خمسه

ابر مستی تیره گون شد باز بی حد گریه کرد (روضه) - بنی فاطمه

ابر مستی تیره گون شد باز بی حد گریه کرد (روضه) - بنی فاطمه

از اون شبی که تورفتی من چشام به دره(زمینه) - سیب سرخی

از اون شبی که تورفتی من چشام به دره(زمینه) - سیب سرخی

از خیمه دویدم دیدم که خمیدی (شور) - کریمی

از خیمه دویدم دیدم که خمیدی (شور) - کریمی

از سفر آمده وقت سفرم آمده است (دودمه) - میرداماد

از سفر آمده وقت سفرم آمده است (دودمه) - میرداماد

ازم نپرسید چه حالی دارم (زمینه) - سیب سرخی

ازم نپرسید چه حالی دارم (زمینه) - سیب سرخی

اسم سه سالت اومد و بارون چشمام میباره (شور) - مقدم

اسم سه سالت اومد و بارون چشمام میباره (شور) - مقدم

اشک مهتاب چکید ماه برچهره شب می‌تابید (زمینه) - بنی فاطمه

اشک مهتاب چکید ماه برچهره شب می‌تابید (زمینه) - بنی فاطمه

اصلا بهتر که تو رفتی اصلا بهتر که تو نیستی (زمینه) - بنی فاطمه

اصلا بهتر که تو رفتی اصلا بهتر که تو نیستی (زمینه) - بنی فاطمه

اگه چشام نمی بینه (زمینه) - علیمی

اگه چشام نمی بینه (زمینه) - علیمی

اگه چشام نمی بینه (زمینه) - میرداماد

اگه چشام نمی بینه (زمینه) - میرداماد

اگه نای راه رفتن ندارم (زمینه) - مطیعی

اگه نای راه رفتن ندارم (زمینه) - مطیعی

السلام محضر آن بانوی والا مقام (شور) - بنی فاطمه

السلام محضر آن بانوی والا مقام (شور) - بنی فاطمه

امشب ذکر ما رقیه با سربند یا رقیه (رجز) - حسین طاهری

امشب ذکر ما رقیه با سربند یا رقیه (رجز) - حسین طاهری

پیشنهادی
اون شب از روی اون ناقه (زمزمه) - نریمانی

اون شب از روی اون ناقه (زمزمه) - نریمانی

شب سوم محرم شب سوم محرم

ای از سفر رسیده که مهمان دختری (روضه) - سیب سرخی

ای به قربان تو که زخم فراوان داری (روضه) - طاهری

ای به قربان تو که زخم فراوان داری (روضه) - طاهری

پیشنهادی
بابا ای لعنت به شامیا (شور روضه) - علیمی

بابا ای لعنت به شامیا (شور روضه) - علیمی

بابا میدونستم آخر میای پیشم (زمینه) - نریمانی

بابا میدونستم آخر میای پیشم (زمینه) - نریمانی

باباجون خسته‌ی راهم (زمینه) - نریمانی

باباجون خسته‌ی راهم (زمینه) - نریمانی

بابایی آبله های کف پام دردسره (واحد) - اکبری

بابایی آبله های کف پام دردسره (واحد) - اکبری

بابایی بازم گم شدم توی‌صحرا کجایی(روضه) - طاهری

بابایی بازم گم شدم توی‌صحرا کجایی(روضه) - طاهری

بابایی به هم خورده وضعم پریشونم (روضه) - سیب سرخی

بابایی به هم خورده وضعم پریشونم (روضه) - سیب سرخی

بابایی، عجب سری به ما زدی (روضه) - نریمانی

بابایی، عجب سری به ما زدی (روضه) - نریمانی

برام دعا کن بابا منم منو که یادته (زمینه) - کریمی

برام دعا کن بابا منم منو که یادته (زمینه) - کریمی

برید کنار میخوام سر و ببینم (روضه) - بنی فاطمه

برید کنار میخوام سر و ببینم (روضه) - بنی فاطمه

به جرم آنکه ندارم پدر زدند مرا (روضه) - بنی فاطمه

به جرم آنکه ندارم پدر زدند مرا (روضه) - بنی فاطمه

به قولت عمل کن دوباره (زمینه) - کریمی

به قولت عمل کن دوباره (زمینه) - کریمی

پیشنهادی
به یادم مونده روزایی که تو آغوش تو بودم (روضه) - نریمانی

به یادم مونده روزایی که تو آغوش تو بودم (روضه) - نریمانی

بهم خیره مونده دشمن (زمزمه) - مطیعی

بهم خیره مونده دشمن (زمزمه) - مطیعی

بیت الغزل هر غزل ناب رقیه است(شعرخوانی) - مقدم

بیت الغزل هر غزل ناب رقیه است(شعرخوانی) - مقدم

پدر جان آمدی بی پیکری که (واحد) - کریمی

پدر جان آمدی بی پیکری که (واحد) - کریمی

پدرم ماتمش خدادادیست (روضه) - کریمی

پدرم ماتمش خدادادیست (روضه) - کریمی

پیشنهادی
تو آسمونا دنبالت بودم توی خرابه سر درآوردی (زمینه) - رعنایی

تو آسمونا دنبالت بودم توی خرابه سر درآوردی (زمینه) - رعنایی

تو بیایی خانه‌ی ما (واحد) - خلج

تو بیایی خانه‌ی ما (واحد) - خلج

تو که نمیکنی فراموشم (شور) - رعنایی

تو که نمیکنی فراموشم (شور) - رعنایی

توی خرابه هر شب منتظرت نشستم (زمینه) - بنی فاطمه

توی خرابه هر شب منتظرت نشستم (زمینه) - بنی فاطمه

جاموند از بقیه، یه سه ساله دختر (روضه) - نریمانی

جاموند از بقیه، یه سه ساله دختر (روضه) - نریمانی

حال و روز من خبر داری ، نداری (روضه) - حاج حیدر خمسه

حال و روز من خبر داری ، نداری (روضه) - حاج حیدر خمسه

خداببین کی برگشته همون که گریونش بودم(زمینه)-محمدحسین حدادیان

خداببین کی برگشته همون که گریونش بودم(زمینه)-محمدحسین حدادیان

خدامرگم بده چه لبهای پر ازخونی (زمینه) - کریمی

خدامرگم بده چه لبهای پر ازخونی (زمینه) - کریمی

خواب راحت ندارم بابایی (زمینه) - مطیعی

خواب راحت ندارم بابایی (زمینه) - مطیعی

خوابم نمی برد که دست تو بالشم نیست (زمینه) - حاج حیدر خمسه

خوابم نمی برد که دست تو بالشم نیست (زمینه) - حاج حیدر خمسه

خوابیدم خوابت رو دیدم بابا (زمینه) - کریمی

خوابیدم خوابت رو دیدم بابا (زمینه) - کریمی

خوب شد دردم دوا شد خوب شد (واحد) - مقدم

خوب شد دردم دوا شد خوب شد (واحد) - مقدم

خوب شد دردم دوا شد خوب شد (واحد) - نریمانی

خوب شد دردم دوا شد خوب شد (واحد) - نریمانی

خوش اومدی تو از سفر بابا (روضه) - بنی فاطمه

خوش اومدی تو از سفر بابا (روضه) - بنی فاطمه

در گوشه خرابه گلستان رقیه است (شعرخوانی) - مقدم

در گوشه خرابه گلستان رقیه است (شعرخوانی) - مقدم

دردانه تو افسرده شده ریحانه توپژمرده شده (زمینه) - مقدم

دردانه تو افسرده شده ریحانه توپژمرده شده (زمینه) - مقدم

دردانه حسینم ریحانه حسینم (واحد) - کریمی

دردانه حسینم ریحانه حسینم (واحد) - کریمی

دلت اومد منو تنها بذاری (زمزمه) - مطیعی

دلت اومد منو تنها بذاری (زمزمه) - مطیعی

دنبال بهونه بود از اول این سفر (واحد) - بنی فاطمه

دنبال بهونه بود از اول این سفر (واحد) - بنی فاطمه

پیشنهادی
دنیابه کام مانیست انگاردیگه حیانیست(شور) - حسین طاهری

دنیابه کام مانیست انگاردیگه حیانیست(شور) - حسین طاهری

دوباره آروم میشه و خوابش میبره(واحد) - مطیعی

دوباره آروم میشه و خوابش میبره(واحد) - مطیعی

پیشنهادی
دوتامون لبامون پر از خونه (زمزمه) - نریمانی

دوتامون لبامون پر از خونه (زمزمه) - نریمانی

دیدن دستای بسته اومدی (شور) - رعنایی

دیدن دستای بسته اومدی (شور) - رعنایی

دیدن دستای بسته اومدی (شور) - کریمی

دیدن دستای بسته اومدی (شور) - کریمی

دیگه بسمه گریه (زمینه) - خلج

دیگه بسمه گریه (زمینه) - خلج

رفتی چشمامو با‌رفتنت از غصه تر کردی (واحد) - مقدم

رفتی چشمامو با‌رفتنت از غصه تر کردی (واحد) - مقدم

رمق نداره پاهام اومدی پیشم بابام (روضه) - بنی فاطمه

رمق نداره پاهام اومدی پیشم بابام (روضه) - بنی فاطمه

رو خاک خرابه نشستم که شاید (واحد) - علیمی

رو خاک خرابه نشستم که شاید (واحد) - علیمی

رواق خاک آلود شبستانی که من دارم (واحد) - اکبری

رواق خاک آلود شبستانی که من دارم (واحد) - اکبری

روضه بهشتم به روضه ی تو مدیونه (شور) - بنی فاطمه

روضه بهشتم به روضه ی تو مدیونه (شور) - بنی فاطمه

روضه جانسوز حضرت رقیه (س) صفر 98 - ابوذر بیوکافی

روضه جانسوز حضرت رقیه (س) صفر 98 - ابوذر بیوکافی

روضه جانسوز حضرت رقیه (س) محرم 98 - حاج حسن خلج

روضه جانسوز حضرت رقیه (س) محرم 98 - حاج حسن خلج

روضه جانسوز حضرت رقیه (س) محرم 98 - حاج حیدر خمسه

روضه جانسوز حضرت رقیه (س) محرم 98 - حاج حیدر خمسه

روضه جانسوز حضرت رقیه (س) محرم 98 - حاج محمد رضا طاهری

روضه جانسوز حضرت رقیه (س) محرم 98 - حاج محمد رضا طاهری

روضه جانسوز حضرت رقیه (س) محرم 98 - حاج مهدی رعنایی

روضه جانسوز حضرت رقیه (س) محرم 98 - حاج مهدی رعنایی

روضه جانسوز حضرت رقیه (س) محرم 98 - حمید علیمی

روضه جانسوز حضرت رقیه (س) محرم 98 - حمید علیمی

روضه جانسوز حضرت رقیه (س) محرم 98 - حمید علیمی

روضه جانسوز حضرت رقیه (س) محرم 98 - حمید علیمی

روضه جانسوز حضرت رقیه (س) محرم 98 - حمید علیمی

روضه جانسوز حضرت رقیه (س) محرم 98 - حمید علیمی

روضه جانسوز حضرت رقیه (س) محرم 98 - مطیعی

روضه جانسوز حضرت رقیه (س) محرم 98 - مطیعی

روضه جانسوز حضرت رقیه (س) محرم 98 - میرداماد

روضه جانسوز حضرت رقیه (س) محرم 98 - میرداماد

شب سوم محرم شب سوم محرم

روضه جانسوز حضرت رقیه(س)محرم97- بنی فاطمه

روضه روز سوم محرم 99 - حاج حیدر خمسه

روضه روز سوم محرم 99 - حاج حیدر خمسه

روضه شب سوم محرم 99 (روضه) - مطیعی

روضه شب سوم محرم 99 (روضه) - مطیعی

زیر سایه یه نخل نشسته بود (روضه) - کریمی

زیر سایه یه نخل نشسته بود (روضه) - کریمی

ستاره ها رو میشمرم بابا (واحد) - سیب سرخی

ستاره ها رو میشمرم بابا (واحد) - سیب سرخی

سر آمد شام غم هايم، مه عيدم كجا بودي (واحد) - بنی فاطمه

سر آمد شام غم هايم، مه عيدم كجا بودي (واحد) - بنی فاطمه

سر بابامو بریدن (زمینه) - علیمی

سر بابامو بریدن (زمینه) - علیمی

سر منو نشون نده سر خودت چی اومده (واحدروضه) - نریمانی

سر منو نشون نده سر خودت چی اومده (واحدروضه) - نریمانی

سرم رفته از بس توی سر و صدام (زمزمه) - مطیعی

سرم رفته از بس توی سر و صدام (زمزمه) - مطیعی

سلام بابا تو آسمونا دنبالت بودم اما (زمزمه) - مطیعی

سلام بابا تو آسمونا دنبالت بودم اما (زمزمه) - مطیعی

سلام کرد و نشان داد جای آبله را (سنگین) - میرداماد

سلام کرد و نشان داد جای آبله را(سنگین) - میرداماد

شبا که خوابتو میبنم تو خواب چشام میسوزه (زمینه)- بنی فاطمه

شبا که خوابتو میبنم تو خواب چشام میسوزه (زمینه)- بنی فاطمه

شهر خالی ز رفت و آمد شد (روضه) - کریمی

شهر خالی ز رفت و آمد شد (روضه) - کریمی

طفل ویرانه شدن زار شدن هم دارد (روضه) - سیب سرخی

طفل ویرانه شدن زار شدن هم دارد (روضه) - سیب سرخی

عاشورای عاشقا رسید (روضه) - محمد حسین حدادیان

عاشورای عاشقا رسید (روضه) - محمد حسین حدادیان

پیشنهادی
عاشورای عاشقا رسید (شور) - محمدحسین حدادیان

عاشورای عاشقا رسید (شور) - محمدحسین حدادیان

عجز اگر آید به دیدارم جوابش می‌کنم (روضه) - مطیعی

عجز اگر آید به دیدارم جوابش می‌کنم (روضه) - مطیعی

عشقی که سراسر احساسه (شور) - مقدم

عشقی که سراسر احساسه (شور) - مقدم

عمه بیا گمشده پیدا شده(دودمه) - نریمانی

عمه بیا گمشده پیدا شده(دودمه) - نریمانی

پیشنهادی
عمه کجایی که میخوام بابامو (زمینه) - رعنایی

عمه کجایی که میخوام بابامو (زمینه) - رعنایی

عمه کجایی که میخوام بابامو (زمینه) - مقدم

عمه کجایی که میخوام بابامو (زمینه) - مقدم

غم گرفته سر تا پامو ببین بابا (واحد) - کریمی

غم گرفته سر تا پامو ببین بابا (واحد) - کریمی

فدای دردات تموم دردام (واحد) - بنی فاطمه

فدای دردات تموم دردام (واحد) - بنی فاطمه

قاصدک بابای من گمشده اونو ندیدی (روضه) - بنی فاطمه

قاصدک بابای من گمشده اونو ندیدی (روضه) - بنی فاطمه

قرارمون بود بیای سر قرارم پدر (شور) - نریمانی

قرارمون بود بیای سر قرارم پدر (شور روضه) - نریمانی