شب سوم محرم شب سوم محرم
فیلتر پشرفته
فیلتر بر اساس دسته بندی :
فیلتر بر اساس سبک :

آرشیو شب سوم محرم

پیشنهادی
یه دختر سه ساله ته نازشه (واحد) - رعنایی

یه دختر سه ساله ته نازشه (واحد) - رعنایی

یکی بودیکی نبود زیر گنبدکبود توی ویرونه (زمینه) - بنی فاطمه

یکی بودیکی نبود زیر گنبدکبود توی ویرونه (زمینه) - بنی فاطمه

یکی بود یکی نبود (واحد) - علیمی

یکی بود یکی نبود (واحد) - علیمی

یتیمی یعنی شه بی بابا رقیه (روضه) - خمسه

یتیمی یعنی شه بی بابا رقیه

یتیمی یعنی شده بی بابا رقیه (واحد) - عطایی

یتیمی یعنی شده بی بابا رقیه

یارالی بابا جان بابا (تک) - علیمی

یارالی بابا جان بابا (زمینه) - علیمی

یاد دارم روز عاشورا زبان خشک را (شور) - کریمی

یاد دارم روز عاشورا زبان خشک را (شور) - کریمی

پیشنهادی
یا نور داره زجر میرسه از دور (تنظیم دیجیتال) - محمد حسین حدادیان

یا نور داره زجر میرسه از دور

واویلا واویلا برام بخون لالایی (واحد) - سیب سرخی

واویلا واویلا برام بخون لالایی (واحد) - سیب سرخی

پیشنهادی
همه ی دنیا برای بقیه (روضه) - کریمی

همه ی دنیا برای بقیه (روضه) - کریمی

هم بر سرم خیلی هم تازیانه خورد (نوحه روضه) - کریمی

هم بر سرم خیلی هم تازیانه خورد (نوحه روضه) - کریمی

هر کی بهش رو بزنه همیشه خوش به حالشه(شور) - محمد حسین حدادیان

هر کی بهش رو بزنه همیشه خوش به حالشه

هر چند نام آینه کم در مقاتل است (واحد) - رعنایی

هر چند نام آینه کم در مقاتل است (واحد) - رعنایی

پیشنهادی
هر جا که به پرچمش نگاه تو افتاد حرم رقیه ست(زمینه) - محمد حسین حدادیان

هر جا که به پرچمش نگاه تو افتاد حرم رقیه ست

نیزه دار سرت با من راه نمیاد (سنگین) - سید رضا نریمانی

نیزه دار سرت با من راه نمیاد

نوحوا علی الحسین یعنی بگم گریه کنی (شور) - بنی فاطمه

نوحوا علی الحسین یعنی بگم گریه کنی

نمیدانم از این ویران نشین داری خبر یا نه (واحد) - سیب سرخی

نمیدانم از این ویران نشین داری خبر یا نه

نمیتونم راه برم پاهام پر از تاوله (روضه) - بنی فاطمه

نمیتونم راه برم پاهام پر از تاوله (روضه) - بنی فاطمه

نمونده از من گوش و گوشواره (روضه) - خمسه

نمونده از من گوش و گوشواره

نگو رقیه بگو کمال روضه رقیه (واحد) - بنی فاطمه

نگو رقیه بگو کمال روضه رقیه (واحد) - بنی فاطمه

پیشنهادی
نکنه روبرومی خودتی یا عمومی(واحد) - نریمانی

نکنه روبرومی خودتی یا عمومی(واحد) - نریمانی

نعل تازه سنگ را هم نرم نرمش میکند (روضه) - سید رضا نریمانی

نعل تازه سنگ را هم نرم نرمش میکند

نبودی اذیتم کردن (زمینه) - نریمانی

نبودی اذیتم کردن (زمینه) - نریمانی

میگرده دنیا روی انگشت رقیه روزی دیوونه ها (شور) - مقدم

میگرده دنیا روی انگشت رقیه روزی دیوونه ها

می سوزه هر نفس وجودم (روضه) - محمد حسین حدادیان

می سوزه هر نفس وجودم (روضه) - محمد حسین حدادیان

موهام و شونه کنید داره میاد بابام (زمینه) - بنی فاطمه

موهام و شونه کنید داره میاد بابام (زمینه) - بنی فاطمه

موهات بهم میریزه صورتت ولی هنوز مثل ماهه (واحد) - عطایی

موهات بهم میریزه صورتت ولی هنوز مثل ماهه

مو پریشونم نیستی گریونم (زمینه) - مقدم

مو پریشونم نیستی گریونم (زمینه) - مقدم

مهربان مادربزرگ، آرام جان مادربزرگ (روضه) - مطیعی

مهربان مادربزرگ، آرام جان مادربزرگ (روضه) - مطیعی

من که چیزی از زندگی دلم نمیخواد(زمینه) - سیب سرخی

من که چیزی از زندگی دلم نمیخواد(زمینه) - سیب سرخی

من دختر سه ساله ی شاهم (رجز) - حسین طاهری

من دختر سه ساله ی شاهم

من دختر سلطان عالمینم (نوحه) - سیب سرخی

من دختر سلطان عالمینم (نوحه) - سیب سرخی

من از کجا شروع کنم هر چی بگم اضافیه  (شور) - حسین طاهری

من از کجا شروع کنم هر چی بگم اضافیه

پیشنهادی
من از خدا همیشه ممنونم (شور) - رعنایی

من از خدا همیشه ممنونم (شور) - رعنایی

من آن شمعم که آتش بس‌ که آبم کرده،خاموشم(واحد)-بنی فاطمه

من آن شمعم که آتش بس‌ که آبم کرده،خاموشم(واحد)-بنی فاطمه

پیشنهادی
ممنون که ای ماه اومدی بابا با دلم راه اومدی (شور روضه) - حسین طاهری

ممنون که ای ماه اومدی بابا با دلم راه اومدی

ملیکه‌ی تموم عالمین (تک) - نریمانی

ملیکه‌ی تموم عالمین (تک) - نریمانی

ملیکه بانو یا رقیه چه خوبه دنیام با رقیه (شور) - اکبری

ملیکه بانو یا رقیه چه خوبه دنیام با رقیه (شور) - اکبری

مجنون شبیه طفل تو شیدا نمی شود (واحد) - سیب سرخی

مجنون شبیه طفل تو شیدا نمی شود (واحد) - سیب سرخی

ماه عالم تاب ای جهان بانو (واحد) - رعنایی

ماه عالم تاب ای جهان بانو (واحد) - رعنایی

مالک دلم همونه که آینه در آینه زهراست (شور) - عطایی

مالک دلم همونه که آینه در آینه زهراست

ما کی باشیم تا عشق عباس رقیه (شور) - مقدم

ما کی باشیم تا عشق عباس رقیه (شور) - مقدم

پیشنهادی
لبم خشکیده اما دلم از دوریت آبه (شور) - مقدم

لبم خشکیده اما دلم از دوریت آبه

لباسای تنم پاره توی موهام پر از خاره (روضه) - هلالی

لباسای تنم پاره توی موهام پر از خاره (روضه) - هلالی

لالایی آروم بخواب بابایی (زمینه) - سیب سرخی

لالایی آروم بخواب بابایی (زمینه) - سیب سرخی

لالا لالا سر بریده از قفا (واحد) - میرداماد

لالا لالا سر بریده از قفا (واحد) - میرداماد

گونه‌هام لبریز درده صورتم برنمی‌گرده طرف نیزه‌ی سرت (واحد) - کریمی

گونه‌هام لبریز درده صورتم برنمی‌گرده طرف نیزه‌ی سرت

گوشه خرابه ها نشسته بود (روضه) - بنی فاطمه

گوشه خرابه ها نشسته بود (روضه) - بنی فاطمه

پیشنهادی
گفته بودم که به ویرانه بزن سر بابا (واحد) - علیمی

گفته بودم که به ویرانه بزن سر بابا

گفتم حسین قفل دلم ناگهان شکست (روضه) - کریمی

گفتم حسین قفل دلم ناگهان شکست

گفتم به خود یا که خبر از من نداری (روضه) - بنی فاطمه

گفتم به خود یا که خبر از من نداری (روضه) - بنی فاطمه

کوه کرمه رقیه سادات جان دلمه رقیه سادات (زمینه) - هلالی

کوه کرمه رقیه سادات جان دلمه رقیه سادات

پیشنهادی
کنج عزلت گزین و تنها باش بین گمنام هاش (روضه) - اکبری

کنج عزلت گزین و تنها باش بین گمنام هاش

کار خدا رو ببین (زمینه) - طاهری

کار خدا رو ببین (زمینه) - طاهری

قسم به اشک یتیمان تنها (نوحه) - طاهری

قسم به اشک یتیمان تنها (نوحه) - طاهری

قرارمون بود بیای سر قرارم پدر (شور) - نریمانی

قرارمون بود بیای سر قرارم پدر (شور روضه) - نریمانی

قاصدک بابای من گمشده اونو ندیدی (روضه) - بنی فاطمه

قاصدک بابای من گمشده اونو ندیدی (روضه) - بنی فاطمه

فدای دردات تموم دردام (واحد) - بنی فاطمه

فدای دردات تموم دردام (واحد) - بنی فاطمه

غم گرفته سر تا پامو ببین بابا (واحد) - کریمی

غم گرفته سر تا پامو ببین بابا (واحد) - کریمی

عمه کجایی که میخوام بابامو (زمینه) - مقدم

عمه کجایی که میخوام بابامو (زمینه) - مقدم

پیشنهادی
عمه کجایی که میخوام بابامو (زمینه) - رعنایی

عمه کجایی که میخوام بابامو (زمینه) - رعنایی

عمه بیا گمشده پیدا شده(دودمه) - نریمانی

عمه بیا گمشده پیدا شده(دودمه) - نریمانی

عمريست زير منت خود پروری مرا (روضه) - خمسه

عمريست زير منت خود پروری مرا من يا كريم خسته پر

عشقی که سراسر احساسه (شور) - مقدم

عشقی که سراسر احساسه (شور) - مقدم

عجز اگر آید به دیدارم جوابش می‌کنم (روضه) - مطیعی

عجز اگر آید به دیدارم جوابش می‌کنم (روضه) - مطیعی

پیشنهادی
عاشورای عاشقا رسید (شور) - محمدحسین حدادیان

عاشورای عاشقا رسید (شور) - محمدحسین حدادیان

عاشورای عاشقا رسید (روضه) - محمد حسین حدادیان

عاشورای عاشقا رسید (روضه) - محمد حسین حدادیان

طلا نشه هر کسی نزده به سینه سنگ محک تورو (شور) - عطایی

طلا نشه هر کسی نزده به سینه سنگ محک تورو

طفل ویرانه شدن زار شدن هم دارد (روضه) - سیب سرخی

طفل ویرانه شدن زار شدن هم دارد (روضه) - سیب سرخی

شهر خالی ز رفت و آمد شد (روضه) - کریمی

شهر خالی ز رفت و آمد شد (روضه) - کریمی

شمردم آرزو هامو یادم بمونه (واحد) - عطایی

شمردم آرزو هامو یادم بمونه

شبا که خوابتو میبینم تو خواب چشام میسوزه(زمینه) - بنی فاطمه

شبا که خوابتو میبینم تو خواب چشام میسوزه

شبا که خوابتو میبنم تو خواب چشام میسوزه (زمینه)- بنی فاطمه

شبا که خوابتو میبنم تو خواب چشام میسوزه (زمینه)- بنی فاطمه

پیشنهادی
شب غربت سر اومد ماه من از در اومد(زمینه) - علیمی

شب غربت سر اومد ماه من از در اومد

سه سالشه هر کسی که نوکریشو کنه خوش به حالشه (شور) - عطایی

سه سالشه هر کسی که نوکریشو کنه خوش به حالشه

سلام کرد و نشان داد جای آبله را (سنگین) - میرداماد

سلام کرد و نشان داد جای آبله را(سنگین) - میرداماد

پیشنهادی
سلام خانوم خانوما ، دیر اومدم میدونم (شور روضه) - حسین طاهری

سلام خانوم خانوما دیر اومدم میدونم

پیشنهادی
سلام بابا چه عوض شدی تو از غروب عاشورا(شور) - محمد حسین حدادیان

سلام بابا چه عوض شدی تو از غروب عاشورا

سلام بابا تو آسمونا دنبالت بودم اما (زمزمه) - مطیعی

سلام بابا تو آسمونا دنبالت بودم اما (زمزمه) - مطیعی

سرم رفته از بس توی سر و صدام (زمزمه) - مطیعی

سرم رفته از بس توی سر و صدام (زمزمه) - مطیعی

سر منو نشون نده سر خودت چی اومده (واحدروضه) - نریمانی

سر منو نشون نده سر خودت چی اومده (واحدروضه) - نریمانی

سر بابامو بریدن (زمینه) - علیمی

سر بابامو بریدن (زمینه) - علیمی

سر اومده عمه شب پریشونی (واحد) - محمد حسین حدادیان

سر اومده عمه شب پریشونی

سر آمد شام غم هايم، مه عيدم كجا بودي (واحد) - بنی فاطمه

سر آمد شام غم هايم، مه عيدم كجا بودي (واحد) - بنی فاطمه

ستاره ها رو میشمرم بابا (واحد) - سیب سرخی

ستاره ها رو میشمرم بابا (واحد) - سیب سرخی

سپردم آينه ها رو از جلو چشمات بردارن (واحد-تک) - علیمی

سپردم آينه ها رو از جلو چشمات بردارن

زیر سایه یه نخل نشسته بود (روضه) - کریمی

زیر سایه یه نخل نشسته بود (روضه) - کریمی

روضه شب سوم محرم 99 (روضه) - مطیعی

روضه شب سوم محرم 99 (روضه) - مطیعی

روضه زبانحال حضرت رقیه (س) (روضه) - بنی فاطمه

روضه زبانحال حضرت رقیه (س)

روضه روز سوم محرم 99 - حاج حیدر خمسه

روضه روز سوم محرم 99 - حاج حیدر خمسه

شب سوم محرم شب سوم محرم

روضه جانسوز حضرت رقیه(س)محرم97- بنی فاطمه

روضه جانسوز حضرت رقیه (س) محرم 98 - میرداماد

روضه جانسوز حضرت رقیه (س) محرم 98 - میرداماد

روضه جانسوز حضرت رقیه (س) محرم 98 - مطیعی

روضه جانسوز حضرت رقیه (س) محرم 98 - مطیعی

روضه جانسوز حضرت رقیه (س) محرم 98 - حمید علیمی

روضه جانسوز حضرت رقیه (س) محرم 98 - حمید علیمی

روضه جانسوز حضرت رقیه (س) محرم 98 - حمید علیمی

روضه جانسوز حضرت رقیه (س) محرم 98 - حمید علیمی

روضه جانسوز حضرت رقیه (س) محرم 98 - حمید علیمی

روضه جانسوز حضرت رقیه (س) محرم 98 - حمید علیمی

روضه جانسوز حضرت رقیه (س) محرم 98 - حاج مهدی رعنایی

روضه جانسوز حضرت رقیه (س) محرم 98 - حاج مهدی رعنایی

روضه جانسوز حضرت رقیه (س) محرم 98 - حاج محمد رضا طاهری

روضه جانسوز حضرت رقیه (س) محرم 98 - حاج محمد رضا طاهری

روضه جانسوز حضرت رقیه (س) محرم 98 - حاج حیدر خمسه

روضه جانسوز حضرت رقیه (س) محرم 98 - حاج حیدر خمسه

روضه جانسوز حضرت رقیه (س) محرم 98 - حاج حسن خلج

روضه جانسوز حضرت رقیه (س) محرم 98 - حاج حسن خلج