واحد واحد
فیلتر پشرفته
فیلتر بر اساس دسته بندی :
فیلتر بر اساس سبک :

آرشیو واحد

اسم سه سالت اومد و بارون چشمام میباره (شور) - مقدم

اسم سه سالت اومد و بارون چشمام میباره (شور) - مقدم

اشک مهتاب چکید ماه برچهره شب می‌تابید (زمینه) - بنی فاطمه

اشک مهتاب چکید ماه برچهره شب می‌تابید (زمینه) - بنی فاطمه

بابایی آبله های کف پام دردسره (واحد) - اکبری

بابایی آبله های کف پام دردسره (واحد) - اکبری

پدر جان آمدی بی پیکری که (واحد) - کریمی

پدر جان آمدی بی پیکری که (واحد) - کریمی

تو بیایی خانه‌ی ما (واحد) - خلج

تو بیایی خانه‌ی ما (واحد) - خلج

خوب شد دردم دوا شد خوب شد (واحد) - مقدم

خوب شد دردم دوا شد خوب شد (واحد) - مقدم

خوب شد دردم دوا شد خوب شد (واحد) - نریمانی

خوب شد دردم دوا شد خوب شد (واحد) - نریمانی

دردانه حسینم ریحانه حسینم (واحد) - کریمی

دردانه حسینم ریحانه حسینم (واحد) - کریمی

دنبال بهونه بود از اول این سفر (واحد) - بنی فاطمه

دنبال بهونه بود از اول این سفر (واحد) - بنی فاطمه

دوباره آروم میشه و خوابش میبره(واحد) - مطیعی

دوباره آروم میشه و خوابش میبره(واحد) - مطیعی

رفتی چشمامو با‌رفتنت از غصه تر کردی (واحد) - مقدم

رفتی چشمامو با‌رفتنت از غصه تر کردی (واحد) - مقدم

رو خاک خرابه نشستم که شاید (واحد) - علیمی

رو خاک خرابه نشستم که شاید (واحد) - علیمی

رواق خاک آلود شبستانی که من دارم (واحد) - اکبری

رواق خاک آلود شبستانی که من دارم (واحد) - اکبری

ستاره ها رو میشمرم بابا (واحد) - سیب سرخی

ستاره ها رو میشمرم بابا (واحد) - سیب سرخی

سر آمد شام غم هايم، مه عيدم كجا بودي (واحد) - بنی فاطمه

سر آمد شام غم هايم، مه عيدم كجا بودي (واحد) - بنی فاطمه

سر منو نشون نده سر خودت چی اومده (واحدروضه) - نریمانی

سر منو نشون نده سر خودت چی اومده (واحدروضه) - نریمانی

غم گرفته سر تا پامو ببین بابا (واحد) - کریمی

غم گرفته سر تا پامو ببین بابا (واحد) - کریمی

فدای دردات تموم دردام (واحد) - بنی فاطمه

فدای دردات تموم دردام (واحد) - بنی فاطمه

لالا لالا سر بریده از قفا (واحد) - میرداماد

لالا لالا سر بریده از قفا (واحد) - میرداماد

ماه عالم تاب ای جهان بانو (واحد) - رعنایی

ماه عالم تاب ای جهان بانو (واحد) - رعنایی

مجنون شبیه طفل تو شیدا نمی شود (واحد) - سیب سرخی

مجنون شبیه طفل تو شیدا نمی شود (واحد) - سیب سرخی

من آن شمعم که آتش بس‌ که آبم کرده،خاموشم(واحد)-بنی فاطمه

من آن شمعم که آتش بس‌ که آبم کرده،خاموشم(واحد)-بنی فاطمه

پیشنهادی
نکنه روبرومی خودتی یا عمومی(واحد) - نریمانی

نکنه روبرومی خودتی یا عمومی(واحد) - نریمانی

نگو رقیه بگو کمال روضه رقیه (واحد) - بنی فاطمه

نگو رقیه بگو کمال روضه رقیه (واحد) - بنی فاطمه

هر چند نام آینه کم در مقاتل است (واحد) - رعنایی

هر چند نام آینه کم در مقاتل است (واحد) - رعنایی

واویلا واویلا برام بخون لالایی (واحد) - سیب سرخی

واویلا واویلا برام بخون لالایی (واحد) - سیب سرخی

یکی بود یکی نبود (واحد) - علیمی

یکی بود یکی نبود (واحد) - علیمی

پیشنهادی
یه دختر سه ساله ته نازشه (واحد) - رعنایی

یه دختر سه ساله ته نازشه (واحد) - رعنایی