زمینه زمینه
فیلتر پشرفته
فیلتر بر اساس دسته بندی :
فیلتر بر اساس سبک :

آرشیو زمینه

از اون شبی که تورفتی من چشام به دره(زمینه) - سیب سرخی

از اون شبی که تورفتی من چشام به دره(زمینه) - سیب سرخی

ازم نپرسید چه حالی دارم (زمینه) - سیب سرخی

ازم نپرسید چه حالی دارم (زمینه) - سیب سرخی

اصلا بهتر که تو رفتی اصلا بهتر که تو نیستی (زمینه) - بنی فاطمه

اصلا بهتر که تو رفتی اصلا بهتر که تو نیستی (زمینه) - بنی فاطمه

اگه چشام نمی بینه (زمینه) - علیمی

اگه چشام نمی بینه (زمینه) - علیمی

اگه چشام نمی بینه (زمینه) - میرداماد

اگه چشام نمی بینه (زمینه) - میرداماد

اگه نای راه رفتن ندارم (زمینه) - مطیعی

اگه نای راه رفتن ندارم (زمینه) - مطیعی

بابا میدونستم آخر میای پیشم (زمینه) - نریمانی

بابا میدونستم آخر میای پیشم (زمینه) - نریمانی

باباجون خسته‌ی راهم (زمینه) - نریمانی

باباجون خسته‌ی راهم (زمینه) - نریمانی

برام دعا کن بابا منم منو که یادته (زمینه) - کریمی

برام دعا کن بابا منم منو که یادته (زمینه) - کریمی

به قولت عمل کن دوباره (زمینه) - کریمی

به قولت عمل کن دوباره (زمینه) - کریمی

پیشنهادی
تو آسمونا دنبالت بودم توی خرابه سر درآوردی (زمینه) - رعنایی

تو آسمونا دنبالت بودم توی خرابه سر درآوردی (زمینه) - رعنایی

توی خرابه هر شب منتظرت نشستم (زمینه) - بنی فاطمه

توی خرابه هر شب منتظرت نشستم (زمینه) - بنی فاطمه

خداببین کی برگشته همون که گریونش بودم(زمینه)-محمدحسین حدادیان

خداببین کی برگشته همون که گریونش بودم(زمینه)-محمدحسین حدادیان

خدامرگم بده چه لبهای پر ازخونی (زمینه) - کریمی

خدامرگم بده چه لبهای پر ازخونی (زمینه) - کریمی

خواب راحت ندارم بابایی (زمینه) - مطیعی

خواب راحت ندارم بابایی (زمینه) - مطیعی

خوابم نمی برد که دست تو بالشم نیست (زمینه) - حاج حیدر خمسه

خوابم نمی برد که دست تو بالشم نیست (زمینه) - حاج حیدر خمسه

خوابیدم خوابت رو دیدم بابا (زمینه) - کریمی

خوابیدم خوابت رو دیدم بابا (زمینه) - کریمی

دردانه تو افسرده شده ریحانه توپژمرده شده (زمینه) - مقدم

دردانه تو افسرده شده ریحانه توپژمرده شده (زمینه) - مقدم

دیگه بسمه گریه (زمینه) - خلج

دیگه بسمه گریه (زمینه) - خلج

سر بابامو بریدن (زمینه) - علیمی

سر بابامو بریدن (زمینه) - علیمی

شبا که خوابتو میبنم تو خواب چشام میسوزه (زمینه)- بنی فاطمه

شبا که خوابتو میبنم تو خواب چشام میسوزه (زمینه)- بنی فاطمه

پیشنهادی
عمه کجایی که میخوام بابامو (زمینه) - رعنایی

عمه کجایی که میخوام بابامو (زمینه) - رعنایی

عمه کجایی که میخوام بابامو (زمینه) - مقدم

عمه کجایی که میخوام بابامو (زمینه) - مقدم

کار خدا رو ببین (زمینه) - طاهری

کار خدا رو ببین (زمینه) - طاهری

لالایی آروم بخواب بابایی (زمینه) - سیب سرخی

لالایی آروم بخواب بابایی (زمینه) - سیب سرخی

من که چیزی از زندگی دلم نمیخواد(زمینه) - سیب سرخی

من که چیزی از زندگی دلم نمیخواد(زمینه) - سیب سرخی

مو پریشونم نیستی گریونم (زمینه) - مقدم

مو پریشونم نیستی گریونم (زمینه) - مقدم

موهام و شونه کنید داره میاد بابام (زمینه) - بنی فاطمه

موهام و شونه کنید داره میاد بابام (زمینه) - بنی فاطمه

نبودی اذیتم کردن (زمینه) - نریمانی

نبودی اذیتم کردن (زمینه) - نریمانی

یارالی بابا جان بابا (تک) - علیمی

یارالی بابا جان بابا (زمینه) - علیمی

یکی بودیکی نبود زیر گنبدکبود توی ویرونه (زمینه) - بنی فاطمه

یکی بودیکی نبود زیر گنبدکبود توی ویرونه (زمینه) - بنی فاطمه