روضه جانسوز روضه جانسوز
فیلتر پشرفته
فیلتر بر اساس دسته بندی :
فیلتر بر اساس سبک :

آرشیو روضه جانسوز

آفتاب شرفم مظهر توحیدم من (روضه) - حاج حیدر خمسه

آفتاب شرفم مظهر توحیدم من (روضه) - حاج حیدر خمسه

ابر مستی تیره گون شد باز بی حد گریه کرد (روضه) - بنی فاطمه

ابر مستی تیره گون شد باز بی حد گریه کرد (روضه) - بنی فاطمه

پیشنهادی
اون شب از روی اون ناقه (زمزمه) - نریمانی

اون شب از روی اون ناقه (زمزمه) - نریمانی

روضه جانسوز روضه جانسوز

ای از سفر رسیده که مهمان دختری (روضه) - سیب سرخی

ای به قربان تو که زخم فراوان داری (روضه) - طاهری

ای به قربان تو که زخم فراوان داری (روضه) - طاهری

بابایی بازم گم شدم توی‌صحرا کجایی(روضه) - طاهری

بابایی بازم گم شدم توی‌صحرا کجایی(روضه) - طاهری

بابایی به هم خورده وضعم پریشونم (روضه) - سیب سرخی

بابایی به هم خورده وضعم پریشونم (روضه) - سیب سرخی

بابایی، عجب سری به ما زدی (روضه) - نریمانی

بابایی، عجب سری به ما زدی (روضه) - نریمانی

برید کنار میخوام سر و ببینم (روضه) - بنی فاطمه

برید کنار میخوام سر و ببینم (روضه) - بنی فاطمه

به جرم آنکه ندارم پدر زدند مرا (روضه) - بنی فاطمه

به جرم آنکه ندارم پدر زدند مرا (روضه) - بنی فاطمه

پیشنهادی
به یادم مونده روزایی که تو آغوش تو بودم (روضه) - نریمانی

به یادم مونده روزایی که تو آغوش تو بودم (روضه) - نریمانی

بهم خیره مونده دشمن (زمزمه) - مطیعی

بهم خیره مونده دشمن (زمزمه) - مطیعی

جاموند از بقیه، یه سه ساله دختر (روضه) - نریمانی

جاموند از بقیه، یه سه ساله دختر (روضه) - نریمانی

حال و روز من خبر داری ، نداری (روضه) - حاج حیدر خمسه

حال و روز من خبر داری ، نداری (روضه) - حاج حیدر خمسه

خوش اومدی تو از سفر بابا (روضه) - بنی فاطمه

خوش اومدی تو از سفر بابا (روضه) - بنی فاطمه

دلت اومد منو تنها بذاری (زمزمه) - مطیعی

دلت اومد منو تنها بذاری (زمزمه) - مطیعی

پیشنهادی
دوتامون لبامون پر از خونه (زمزمه) - نریمانی

دوتامون لبامون پر از خونه (زمزمه) - نریمانی

رمق نداره پاهام اومدی پیشم بابام (روضه) - بنی فاطمه

رمق نداره پاهام اومدی پیشم بابام (روضه) - بنی فاطمه

روضه جانسوز حضرت رقیه (س) صفر 98 - ابوذر بیوکافی

روضه جانسوز حضرت رقیه (س) صفر 98 - ابوذر بیوکافی

روضه جانسوز حضرت رقیه (س) محرم 98 - حاج حسن خلج

روضه جانسوز حضرت رقیه (س) محرم 98 - حاج حسن خلج

روضه جانسوز حضرت رقیه (س) محرم 98 - حاج حیدر خمسه

روضه جانسوز حضرت رقیه (س) محرم 98 - حاج حیدر خمسه

روضه جانسوز حضرت رقیه (س) محرم 98 - حاج محمد رضا طاهری

روضه جانسوز حضرت رقیه (س) محرم 98 - حاج محمد رضا طاهری

روضه جانسوز حضرت رقیه (س) محرم 98 - حاج مهدی رعنایی

روضه جانسوز حضرت رقیه (س) محرم 98 - حاج مهدی رعنایی

روضه جانسوز حضرت رقیه (س) محرم 98 - حمید علیمی

روضه جانسوز حضرت رقیه (س) محرم 98 - حمید علیمی

روضه جانسوز حضرت رقیه (س) محرم 98 - حمید علیمی

روضه جانسوز حضرت رقیه (س) محرم 98 - حمید علیمی

روضه جانسوز حضرت رقیه (س) محرم 98 - حمید علیمی

روضه جانسوز حضرت رقیه (س) محرم 98 - حمید علیمی

روضه جانسوز حضرت رقیه (س) محرم 98 - مطیعی

روضه جانسوز حضرت رقیه (س) محرم 98 - مطیعی

روضه جانسوز حضرت رقیه (س) محرم 98 - میرداماد

روضه جانسوز حضرت رقیه (س) محرم 98 - میرداماد

روضه روز سوم محرم 99 - حاج حیدر خمسه

روضه روز سوم محرم 99 - حاج حیدر خمسه

روضه شب سوم محرم 99 (روضه) - مطیعی

روضه شب سوم محرم 99 (روضه) - مطیعی

زیر سایه یه نخل نشسته بود (روضه) - کریمی

زیر سایه یه نخل نشسته بود (روضه) - کریمی

سر منو نشون نده سر خودت چی اومده (واحدروضه) - نریمانی

سر منو نشون نده سر خودت چی اومده (واحدروضه) - نریمانی

طفل ویرانه شدن زار شدن هم دارد (روضه) - سیب سرخی

طفل ویرانه شدن زار شدن هم دارد (روضه) - سیب سرخی

عاشورای عاشقا رسید (روضه) - محمد حسین حدادیان

عاشورای عاشقا رسید (روضه) - محمد حسین حدادیان

عجز اگر آید به دیدارم جوابش می‌کنم (روضه) - مطیعی

عجز اگر آید به دیدارم جوابش می‌کنم (روضه) - مطیعی

گفتم به خود یا که خبر از من نداری (روضه) - بنی فاطمه

گفتم به خود یا که خبر از من نداری (روضه) - بنی فاطمه

گوشه خرابه ها نشسته بود (روضه) - بنی فاطمه

گوشه خرابه ها نشسته بود (روضه) - بنی فاطمه

لباسای تنم پاره توی موهام پر از خاره (روضه) - هلالی

لباسای تنم پاره توی موهام پر از خاره (روضه) - هلالی

مهربان مادربزرگ، آرام جان مادربزرگ (روضه) - مطیعی

مهربان مادربزرگ، آرام جان مادربزرگ (روضه) - مطیعی

می سوزه هر نفس وجودم (روضه) - محمد حسین حدادیان

می سوزه هر نفس وجودم (روضه) - محمد حسین حدادیان

نمیتونم راه برم پاهام پر از تاوله (روضه) - بنی فاطمه

نمیتونم راه برم پاهام پر از تاوله (روضه) - بنی فاطمه

هم بر سرم خیلی هم تازیانه خورد (نوحه روضه) - کریمی

هم بر سرم خیلی هم تازیانه خورد (نوحه روضه) - کریمی