ورود / عضویت
1
شکست حرمت عمه ی منو شکست(شور)-کیوانی شکست حرمت عمه ی منو شکست(شور)-کیوانی
-4
شکست حرمت عمه ی منو شکست(شور)-کیوانی شکست حرمت عمه ی منو شکست(شور)-کیوانی
5
متن اشعار
شکست
حرمت عمه ی منو شکست
دندون شیرینی منو شکست
با ضربه پهلوی منو شکست
اگه عموم بود نمیزدندم
موهای من رو نمیکشیدن
اگه عموم بود
جرات نمیکرد
منو رو خاک ها نمیکشیدن
کجایی بابا عمو یا ابالفضل ای دلاور
کجایی بابا داداش علی اکبر علی اصغر
یا سیدتی یا رقیه
یا سیدتی یا رقیه
یا سیدتی یا رقیه
نشست سر بابا روی نیشون
نشست ، رو بدنم کعبه نیشون
نشست ، روی چشام جای دستشون
شبا سرم درد میکنه بابا
استخونام تیر میکشه بابا
میترسم از این پیر زنی که
موهای من رو میکشه بابا
کجایی بابا عمو یا ابالفضل ای دلاور
کجایی بابا داداش علی اکبر علی اصغر
یا سیدتی یا رقیه
یا سیدتی یا رقیه
یا سیدتی یا رقیه
زدن
با سنگ از پشت بام منو زدن
بر روی ناقه ها منو زدن
با تازیانه ها منو زدن
دستی به کمر
دستی به دیوار
چه لگدی زد افسر دربار
اسیری باشه قرارمون بود
اما کنیزی پس کو علمدار
کجایی بابا عمو یا ابالفضل ای دلاور
کجایی بابا داداش علی اکبر علی اصغر
یا سیدتی یا رقیه
یا سیدتی یا رقیه
یا سیدتی یا رقیه
  حجم فایل : 5 مگابایت
 
 
دانلود