ورود / عضویت
4
چشم ترم درد میکنه (زمینه) - رعنایی چشم ترم درد میکنه (زمینه) - رعنایی
+3
چشم ترم درد میکنه (زمینه) - رعنایی چشم ترم درد میکنه (زمینه) - رعنایی
1
متن اشعار
چشم ترم درد میکنه
بال و پرم درد میکنه
از بس موهامو کشیدن
موی سرم درد میکنه
نیستی ببینی بابایی
دستای بسته ی منو
موهای غرق خونمو
سر شکسته ی منو
سوخته بابا
کل موهام
رفته از دست
سوی چشمام
دلتنگتم بابا
دلتنگتم بابا
دلتنگتم بابا
چشم ترم درد میکنه
بال و پرم درد میکنه
از بس موهامو کشیدن
موی سرم درد میکنه
نیستی ببینی بابایی
دستای بسته ی منو
موهای غرق خونمو
سر شکسته ی منو
سوخته بابا
کل موهام
رفته از دست
سوی چشمام
دلتنگتم بابا
دلتنگتم بابا
دلتنگتم بابا
بابا نبودی ببینی
محله ی یهودیا
سنگای روی پشت بوم
پر شدم از کبودیا
راستی چرا مردم شام
باماها اینقدر بدن
راستی کنیزی یعنی چه
حرف کنیزی میزدن
بین بازار
رفتیم بی تو
بین اغیار
رفتیم بی تو
دلتنگتم بابا
دلتنگتم بابا
دلتنگتم بابا
دیگه بریدم بخدا
کی میرسی تو از سفر
بیا بداد من برس
دخترت رو بیا ببر
خستم دیگه بابا از این
پای سراسر آبله
از سیلی های زجر پست
از خنده های حرمله
دیگه سیرم
از این دنیا
جون زهرا
برگرد بابا
دلتنگتم بابا
دلتنگتم بابا
دلتنگتم بابا
  حجم فایل : 7.5 مگابایت
 
 
دانلود