کانون فرهنگی مذهبی بغض

یکی بودیکی نبودبه زیراین چرخ کبود

حاج حسین سیب سرخی
13
یکی بودیکی نبودبه زیراین چرخ کبود یکی بودیکی نبودبه زیراین چرخ کبود
+2
یکی بودیکی نبودبه زیراین چرخ کبود یکی بودیکی نبودبه زیراین چرخ کبود
11
دانلود
متن اشعار
یکی بود یکی نبود به زیر این چرخ کبود
توی خرابه های شام یه دختر سه ساله بود
بانوی غصه و علم دخت سه ساله ی حسین
من بمیرم بهش میگن ام ابکائ عالمین
وقتی می گفت با ابتا عدوی پست و بی حیا
جوابه این دخترکو میداد با تازیونه ها
کجای دنیا دختره سه ساله قدش کمونه
کجا دیدی که کودکی نخواد که زنده بمونه
برای دختر کوچیک هدیه عروسک میارن
سر بابا رو هیچ زمان یه پیش او نمیذارن
سه ساله دختر کی دیده موهاش همه سپید بشه
سه ساله دختر کی دیده تو سن کم شهید بشه
مشت عدو چنان روی صورت او اثر گذاش
انگاری هیچ زمان گل سه ساله گوشواره نداشت
الهی خیر نبینه زجر پنجه به صورتش کشید
به ضربت دست عدو دیگه جایی رو نمی دید
تموم عالم میدونند که دخترا بابایین
بابا نیاد نمیخوابن منتظر لالایین
لالا بخواب عروسک حسین
الهی عمه بمیره برا تو کودک حسین
  حجم فایل : 8.3 مگابایت
 
 
دانلود